?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Skip Navigation Linkskurumsal-tanitim-filmi
Koç Holding Turkish Hakk?nda Kurumsal Tan?t?m Filmi

Kurumsal Tan?t?m Filmi

??Kurucumuz Vehbi Ko?’un felsefesiyle yola ??kt?k, ülkemiz i?in ?nemli ilklere imza att?k. ?imdi tüm bu ilkleri bir videoda toplad?k.?

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线