?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Projeler

Projeler

 

ülkem ??in

ülkem ??in

"ülkem ??in" Projesi, toplumsal sorunlara kar?? yerel geli?imi destekleyen projeleri hayata ge?irmek i?in var. ?

?stanbul Bienali

?stanbul Bienali

?stanbul Bienali'nin sponsorlu?unu 2026 y?l?na kadar üstlenen Ko? Holding ?a?da? sanata duyulan ilgiyi canland?rmay? hedefliyor.?

MLMM

MLMM

"Meslek Lisesi Memleket Meselesi" Projesi, toplumda fark?ndal?k yaratacak ve mesleki e?itimin kalitesini yükseltecek modeller geli?tiriyor. ?

Ko? Spor Fest

Ko? Spor Fest

Türkiye'nin en büyük gen?lik ve spor festivali Ko? Spor Fest; spor, müzik ve e?lenceyi üniversitelilerle kendi kampüslerinde bulu?turmaya devam ediyor.

 

??

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线