?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Finansal Raporlar ve ?statistikler
Koç Holding Turkish Yat?r?mc? ?li?kileri Finansal Raporlar ve ?statistikler

Finansal Raporlar

Ba?l?k PDF ?ND?R XLS ?ND?R
2019 6 Ayl?k Finansal Rapor
2019 3 Ayl?k Finansal Rapor
2018 Y?ll?k Finansal Rapor
2018 9 Ayl?k Finansal Rapor
2018 6 Ayl?k Finansal Rapor
2018 3 Ayl?k Finansal Rapor
2017 Y?ll?k Finansal Rapor
2017 9 Ayl?k Finansal Rapor
2017 6 Ayl?k Finansal Rapor
2017 3 Ayl?k Finansal Rapor
 
??? ?(*) Internet Explorer ile Excel / XLS dosyalar?n? indirmek i?in lütfen sa? t?klay?p "Farkl? Kaydet" se?ene?i ?ile indiriniz.?

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线