?erit Komutlar?n? Atla
Ana i?eri?e atla
Sunumlar ve Bültenler
Koç Holding Turkish Yat?r?mc? ?li?kileri Sunumlar ve Bültenler

Ko? Holding Sunumlar?

DOSYA ADI Dosya ?ndir
2019 Eylül Kurumsal Sunum
2019 6 Ayl?k Finansal Sonu?lar Sunumu
2019 Haziran Kurumsal Sunum
2019 1.?eyrek Finansal Sonu?lar Sunumu
2019 Mart Kurumsal Sunum
2018 4. ?eyrek Finansal Sonu?lar Sunumu
2018 3.?eyrek Finansal Sonu?lar Sunumu
2018 2.?eyrek Finansal Sonu?lar Sunumu
2018 1.?eyrek Finansal Sonu?lar Sunumu
2017 Y?lsonu Finansal Sonu?lar Sunumu
 

Sitemizin i?lemesini sa?lamak i?in teknik ?erezler kullan?lmaktad?r. ?erezler hakk?nda detayl? bilgi almak i?in Ko? Holding Anonim ?irketi ?nternet Sitesi ?erez Ayd?nlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.
日本黄色-影院在线